Sizde Kazanın


LR’de nasıl puan kazanılır?

Bu fotoğraftaki Ortadaki (?) sensin, peki Diğeri (!) kim biliyor musun?

Yine mantığını anlayın diye kalifikasyon kurallarına harfiyen uymadan, basitleştirerek anlatmaya çalışacağım. LR’da alt ekiplerin pw’leri hep bir üstte toplanır. Yani yeni üyelik girişleri ve satışlardan kazanılan pw’ler bir üst sıraya eklenir. Fotoğrafta 4 sıra var, her bir sıranın toplam pw’si 1000 olsun ve bunlar bir üste eklensin. Sen de tek başına 1000 pw yapmış ol. Şimdi bakalım senin toplam pw’n kaç olmuş:

4. Sıra: 1000
3. Sıra: 1000 + 1000
2. Sıra: 1000 + 1000 + 1000
1. Sıra: 1000 + 1000 + 1000 + 1000
Sen : 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 = 5000 pw

Bu tabloyla sen 4000 pw’yi geçmişsin ve primli kolları da tamamladıysan Junior Manager’sın. Şimdi trajik bir senaryo çizelim, aylardır 4000 – 5000 pw’lerde sürünüyorsun. Bir türlü zincirini kıramadığını farzedelim. Motivasyon sıfır ve bırakmayı düşünüyorsun …

Şimdi tekrar başa dönüyorum ve sorumu tekrarlıyorum: Kim bu Daire içindeki arkadaşlar ? Bunlar seni ziryeye taşıyabilecek olan kişi! Bu kişiler senin vazgeçmeme sebebin! Sen bu kişileri tanımıyorsun ama senin üç göbek altındaki kişi onu tanıyordu ve LR’a üye yaptı. Bu arkadaşlar, sistemi çok iyi anladı, potansiyeli gördü ve üyeleri tespihe dizer gibi dizmeye başladı daha ilk ayında tek başına 8000 pw yapmayı başardı.

Şimdi yeni tabloda neler olmuş bir bakalım:

4. Sıra: 8000 + 1000 = 9000
3. Sıra: 9000 + 1000
2. Sıra: 9000 + 1000 + 1000
1. Sıra: 9000 + 1000 + 1000 + 1000
Sen : 9000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 = 13000 pw

Tebrikler bu arkadaşlarının desteğiyle artık sen de %21’ler arasına katıldın. Network marketing’in kendisi, aslında senin vazgeçmeme sebebin, farkında değilsin. Şimdi kalk ve kendine yeni %21’ler bulmaya çalış!